Selvhjelp

Nedenfor finner du en liste over våre selvhjelpsprogram. Disse dekker mange av de vanligste psykiske plagene. Alt av materialet til programmene er gratis og man trenger ikke å registrere seg for å få tilgang. 

 
 

Depresjon

I dette programmet vil du lære om depresjon og hvilke konkrete steg du kan ta for å overkomme den. Programmet består av en videoserie, en rekke arbeidsark og en gratis mobilapplikasjon.

 

Langvarige Søvnvansker

I dette programmet vil du lære en metode for å bli kvitt søvnplager som har vært tre måneder eller lengre. Dersom du derimot har søvnvansker som har vart kortere enn tre måneder har vi en alternativ video.

 

Sosial Angst

I dette programmet vil du lære om sosial angst, hvordan du kan øve på å snu fokus bort fra deg selv og få et mer realistisk bilde av din egen påvirkning på andre.

 

Panikkangst

I dette programmet vil du lære om prosessen som opprettholder angst, samt hvordan du skal arbeide for å bli kvitt angst. Denne informasjonen danner også grunntanken bak behandling av angst generelt.

 

Flyskrekk

I denne videoen vil du lære spesifikt om å arbeide med flyskrekk. Man er avhengig av å se panikkangstprogrammet før man ser denne videoen.

 

Helseangst

I denne videoen vil du lære hvordan du kan arbeide med helseangst. Man er avhengig av å se panikkangstprogrammet før man ser denne videoen

 

Fobier

Har man en fobi er man uhensiktsmessig redd for noe. Denne videoen gir en generell innføring i hvordan man kan arbeide for å bli kvitt en fobi. Man er avhengig av å se panikkangstprogrammet før man ser denne videoen.